English (United Kingdom)

Κατάλογος Υποψηφίων Διδακτόρων

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΘΕΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1

Αλεξανδρή Γεωργία

Φαινόμενα εξευγενισμού στην Αθήνα  Χωρικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Μεταβολές στο Κέντρο της Πόλης

Μαλούτας Θωμάς

2

Αραποστάθης Ευστάθιος

Χαρτογραφία στον Παγκόσμιο Ιστό

Στεφανάκης Εμμανουήλ

3

Βακαλόπουλος Κων/νος

Κοινωνικές δομές των πόλεων και στεγαστικός διαχωρισμός

Μαλούτας Θωμάς

4

Βανδαράκης Δημήτρης

Η παλαιο γεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6000 έτη

Παυλόπουλος Κοσμάς

5

Βαρυμποπιώτου Μυρτώ

Κίνδυνοι και Τρωτότητες στο Γεωγραφικό & Κοινωνικό χώρο

Σαπουντζάκη Καλλιόπη

6

Βενετσάνος Κων/νος

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
 στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Λαζαρίδη Κάτια

7

Γιαννουζάκου Αλεξία

Τοπικά Τρόφιμα και Παγκοσμιοποίηση της Υπαίθρου

Παπαδόπουλος
Απόστολος

8

Γκαδόλου Ελένη

Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό:
Ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους

Στεφανάκης Εμμανουήλ

9

Δασκαλάκης
 Ιωάννης

Τοπική ανάπτυξη και διαχείριση φυσικών πόρων

Σαπουντζάκη Καλλιόπη

10

Δροσοπούλου Ιωάννα

Κινήματα πόλης στην Αθήνα:
Ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, ταξικές καταβολές
και αστική κοινότητα

Μαλούτας Θωμάς

11

Ευαγγέλου Στυλιανός

Γεωμορφολογική και παλαιοντολογική εξέλιξη
 της νήσου Λήμνου (ΒΑ Αιγαίο), τα τελευταία 6000 έτη

Παυλόπουλος Κοσμάς

12

Ιωάννου Αθανάσιος

Εφαρμογή των αρχών
 της βιομηχανικής οικολογίας στον τομέα
των τουριστικών υπηρεσιών: ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος

Λαζαρίζη Κάτια

13

Καλαϊντζάκης Στυλιανός

Χωροχρονική ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων

Στεφανάκης Εμμανουήλ

14

Καλογερόπουλος Κλεομένης

Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Χαλκιάς Χρίστος

15

Καπουτσή Ειρήνη

Αστική Ανάπτυξη και Πολιτική Γης

Δελλαδέτσιμας Παύλος - Μαρίνος

16

Καστανίδη Ερασμία

Προσδιορισμός και αξιολόγηση Κοινωνικοοικονομικών
και Περιβαλλοντικών Δεικτών για την Ελληνική ύπαιθρο
με τη χρήση σύγχρονων γεωγραφικών εργαλείων

Παπαδόπουλος
Απόστολος

17

Κατσιγιάννη Πολυξένη

Κοινωνικές αντιλήψεις φυσικών
και περιβαλλοντικών κινδύνων

Δελλαδέτσιμας Παύλος -
Μαρίνος

18

Κογκοπούλου Ελισάβετ

Η διαδικασία μετασχηματισμού της σχέσης Πόλη και Λιμάνι και η Οικονομία των Υπηρεσιών: Το ελληνικό παράδειγμα

Δελλαδέτσιμας Παύλος - Μαρίνος

19

Κοροσιάδης Παντελής

Κίνδυνοι και Τρωτότητες στο Γεωγραφικό & Κοινωνικό χώρο

Σαπουντζάκη Καλλιόπη

20

Κουγεμήτρου Ειρήνη

Γεωμορφολογική, παλαιογεωγραφική
 και περιβαλλοντική μελέτη δελταϊκών αποθέσεων
 του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία)

Καρύμπαλής Ευθύμιος

21

Κρητικού Θεοδώρα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Λαζαρίδη Κάτια

22

Κωνσταντάτος Θεοχάρης

Αστική ανάπτυξη και συστήματα διακυβέρνησης στην Ελλάδα: η περίπτωση της Πάτρας

Χατζημιχάλης Κων/νος

23

Κωνσταντάτου Σταματίνα

Πολιτική οικονομία του κατασκευαστικού κλάδου
και οικιστική ανάπτυξη

Δελλαδέτσιμας Παύλος -
Μαρίνος

24

Λαφαζάνη Όλγα

Γεωγραφίες της διεθνικής μετανάστασης

Χατζημιχάλης Κωστής

25

Λουκάκης Ιωάννης

Η συμβολή της χωροθέτησης των υπηρεσιών εκτάκτου
ανάγκης και του δικτύου ετοιμότητας στην ασφάλεια
του Ελληνικού Αστικού Χώρου

Δελλαδέτσιμας Παύλος -
Μαρίνος

26

Μασούρα Βασιλική

Η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση στη διαχείριση φυσικών κινδύνων

Σαπουντζάκη Καλλιόπη

27

Μίνου - Μινοπούλου Δέσποινα

Τρωτότητα και διακινδύνευση αρχαιολογικών θέσεων
 σε γεωμορφολογικές – γεωλογικές διεργασίες

Παυλόπουλος Κοσμάς

28

Μπαλαμπανίδης Δημήτριος

Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Ανάπτυξη

Χατζημιχάλης Κων/νος

29

Νικολάου Σοφία

Οικονομική γεωγραφία των αγροτροφικών συστημάτων

Σκορδίλη Σοφία

30

Ουΐλς Αλέξανδρος

Επιστροφή στην Ύπαιθρο και Κοινωνικές Συγκρούσεις

Παπαδόπουλος
Απόστολος

31

Πάντος Παναγιώτης

Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Ανάπτυξη

Χατζημιχάλης Κων/νος

32

Παπαδάκη Χαρίκλεια-Μαρία

Υποδομές Γεωγραφικών Δεδομένων

Στεφανάκης Εμμανουήλ

33

Σιδηροπούλου Μιμόζα

Γεωμορφολογική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της νήσου Λήμνου (ΒΑ Αιγαίο), τα τελευταία 6000 έτη

Παυλόπουλος Κοσμάς

34

Σωμαράς Χρήστος

Υποδομές γεωγραφικών δεδομένων (SDI)

Χαλκιάς Χρίστος

35

Τσιόλκα Ειρήνη

Διαχείριση και τεχνολογίες περιβάλλοντος

Λαζαρίδη Κάτια

36

Τσίτουρας Αλέξανδρος

Οικιστική ανάπτυξη και Αγροτική Ενδοχώρα: Οριακές Ζώνες στον Περιαστικό Χώρο: Η περίπτωση των Θεσσαλικών Πόλεων.

Δελλαδέτσιμας Παύλος - Μαρίνος

37

Φάκα Αντιγόνη

Εφαρμοσμένα συστήματα
γεωγραφικών πληροφοριών

Χαλκιάς Χρίστος

38

Χατζή Βενετία

Ο δημόσιος χώρος στις Ευρωπαϊκές μητροπόλεις:
Ζητήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης σε Αθήνα και
Βαρκελώνη

Χατζημιχάλης Κωστής

39

Χρόνη Χριστίνα

Μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης

Λαζαρίδη Κάτια

40

Fakhri Falah

Παρακολούθηση διαχρονικής εδαφικής παραμόρφωσης λεκάνης Θεσσαλίας με τη χρήση της διαφορικής συμβολομετρίας Ραντάρ

Ισαάκ Παρχαρίδης

41

Kerpaci Kalie

Γηγενείς ξένοι: Προσαρμογές των παλιννοστούντων
Αλβανών και Αλβανίδων στα αστικά κέντρα της χώρας

Μαλούτας Θωμάς

42

Pillant Laurence

Ο μηχανισμός ελέγχου της μη-νόμιμης μετανάστευσης
στην Ελλάδα

Παπαδόπουλος
Απόστολος