English (United Kingdom)

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (Υ)

Διδάσκουσα: Κάτια Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντικειμενικός Στόχος Μαθήματος:
Το μάθημα πραγματεύεται θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Στόχος του είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες ένα ικανό υπόβαθρο σε θέματα διαχείρισης και τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων, με έμφαση στα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), το οποίο θα τους επιτρέπει να κατανοούν τις εξελίξεις σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο πεδίο περιβαλλοντικής πολιτικής, τεχνολογίας και πράξης. Το μάθημα επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή, ειδίκευσή των φοιτητών/τριων σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο γνωστικό πεδίο.


Περιεχόμενα Μαθήματος:
Το μάθημα καλύπτει τα βασικά θέματα διαχείρισης αστικών, αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων με έμφαση στις τεχνολογίες επεξεργασίας και την ανάλυση μελετών περιπτώσεων. Μεγάλο μέρος του μαθήματος εξειδικεύεται στα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), τα οποία, αν και αποτελούν μικρό μόνο τμήμα της συνολικής ποσότητας αποβλήτων, απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος και της προσπάθειας διαχείρισης, καθώς οι πηγές παραγωγής τους είναι διάσπαρτες στον αστικό ιστό και βρίσκονται σε άμεση επαφή με την καθημερινότητα του πολίτη.

Θέματα που καλύπτονται: Ορισμοί, Ποιοτική και ποσοτική σύσταση αποβλήτων, Η ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο με έμφαση στη «νέα» Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΕ) και την πρόσφατη ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο (Ν. 4042/2012), Κύριες μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης (μηχανική διαλογή, βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία, ΧΥΤΑ), Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και ισοζύγια μάζας, Προσωρινή αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά, Εναλλακτική διαχείριση και διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για τα απόβλητα συσκευασίας και άλλα προϊόντα, Εργαλεία ανάλυσης κύκλου ζωής και εφαρμογή τους στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Διαχείριση αποβλήτων και κλιματική αλλαγή.


Διδασκαλία-Αξιολόγηση:

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις και σεμινάρια με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών (3 ώρες εβδομαδιαία) στα προαναφερθέντα θέματα. Η βασική μέθοδος αξιολόγησης είναι η γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, ενώ υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας.